Redovisning / Ekonomistyrning

Redovisning / Ekonomistyrning

Med hjälp av våra konsulter kan du tryggt veta att de senaste nyheterna och aktuella förändringarna når dig och kan planeras för i god tid. Vi skräddarsyr tjänsten efter ditt företags behov, för att ge dig precis det stöd som du behöver. För mindre och medelstora företag är löpande bokföring och upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer de vanligaste tjänsterna.
Våra konsulter kan vara behjälpliga med följande tjänster:

Löpande redovisning
Budget och prognoser
Bokföring
Projektredovisning
Fakturering
Kund- och leverantörsfakturor i reskontror
Momsredovisning-skattedeklarationer

Periodrapportering
Delårsbokslut
Bokslut
Upprättande av årsbokslut
Årsredovisning
Koncernredovisning
Deklarationer för företag, ägare och privatpersoner

Löneadministration
Löneberäkning
Reseräkningshantering, milersättning och traktamente
Lönebesked
Kontrolluppgifter

Övriga tjänster och rådgivning
Starta och driva eget företag
Rådgivning inom redovisning – Upplägg rutiner
Tillfällig redovisningshjälp t ex vikarietjänster och avstämningshjälp
Outsourcing av delar av ekonomifunktionen
Utredningar och analyser
Ekonomi och verksamhetsstyrning
Likviditetsuppföljning
Kassaflödesanalyser, nyckeltalsanalyser och branschjämförelser
Bolagsformalia
Företagardagar med aktualiteter