Om oss

Organisation

LGR Företagsrevision är en byrå med 7 anställda. Vi har byggt ett informellt nätverk av specialister inom olika kunskapsområden och branscher. Detta nätverk är till stor nytta för oss själva och våra klienter. Vi har kompetensen att vara revisorer och rådgivare åt såväl fåmansbolag, kommunägda företag och föreningar samt andra associationsformer.

Kundinriktning

Våra revisionsklienter är till större delen medelstora och mindre företag. Vår målsättning är att för dessa företag skall vi vara den partner de först vänder sig till med sina frågeställningar. Vi bidrar även till att företaget har ordning och reda samt god kvalitet i redovisningen.

Tillsammans skapar vi trovärdighet

Vår revision syftar till att minska riskerna för företagsledare och ägare genom att säkerställa att företagen följer regler och konkurrerar på lika villkor samt att företaget har en fungerande intern styrning och kontroll.

Vi satsar på kontinuitet och långsiktighet i våra kundrelationer, vilket medför att vi är en betydelsefull rådgivare för våra kunder. Vi är insatta i verksamheten vilket gör att vi kan se kundens förändringsbehov och möjligheter.

De flesta av våra kunders företag styrs av en aktiv ägare som är mycket kompetent inom sitt område. Därför är det extra viktigt att vi som samtalspartner och rådgivare kan verksamheten och är lika aktiva i vår roll. Att vi snabbt och effektivt tillför kunden information om nyheter och viktiga förändringar i de regelsystem som påverkar kunden, är en självklarhet för oss.

Effektivitet och kompetens är viktiga begrepp i vår revision. Vi anordnar kontinuerligt kundträffar för våra kunder och samarbetspartners där olika nyheter och aktuella frågeställningar diskuteras.

Utöver revision erbjuder vi våra kunder specialistkompetens inom revisionsnära områden. Allt fler av våra kunder har internationella kopplingar. Genom vårt medlemskap i DFK har vi tillgång till expertis inom olika marknader och områden över hela världen. Vår målsättning är nöjda kunder som känner att vi är till för dem och att vi bidrar till att utveckla deras företag.