Dokument

Dokument

Här hittar du checklistor över det material vi behöver vid upprättande av bokslut och deklaration. Här finner du även de allmänna villkoren för våra tjänster samt vår blankett för kundkännedom.

Här kan du fylla i vår blankett om kundkännedom
Kundkännedom

Våra checklistor över det material vi behöver för att upprätta årsbokslut och inkomstdeklaration.
Se checklista inför årsbokslut
Se checklista inför inkomstdeklaration

De allmänna villkoren för rådgivningstjänster och revisionstjänster.
Allmänna villkor om rådgivningstjänster
Allmänna villkor om revisionstjänster

Här kan du se bilaga A till personuppgiftsbiträdesavtal.
Bilaga A till personuppgiftsbiträdesavtal