GDPR

Skydd av personuppgifter

LGR Företagsrevision hanterar era personuppgifter enligt kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Behörigheten till känsliga kunddata är begränsad till personalen som arbetar med respektive kund. Vi har rutiner som beskriver hur kunddatan skyddas, båda vid arbete på kontoret och vid arbete på annan ort.

LGR Företagsrevision hanterar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden och förpliktelser. Vi strävar efter att minimera mängden känslig information vi besitter och behandlar inte mer information än vad som behövs för att vi ska kunna fullfölja våra uppdrag. Personuppgifterna delas inte till tredje part utan att du som klient själv har samtyckt till det. Undantag till denna regel görs endast i de fall där det är nödvändigt för vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller gällande lag.

Vår IT-miljö är skyddad av moderna skyddslösningar designade för att hindra intrång och stöld av kännslig information. Bland våra skyddslösningar finns bland annat skydd mot virus, brandvägg, VPN-tunnel med mera.

Läs mer om GDPR hos Integritetsskyddsmyndigheten.

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/