Värdegrund

Värdegrunder

Vi på LGR Företagsrevision har fyra hörnstenar som vi strävar efter att upprätthålla.

  • Kompetens – kunskap som ger våra kunder trygghet
  • Engagemang – professionalism i yrkesutövandet och tillgänglighet för klienten
  • Klienten i fokus – tillgängliga och långsiktiga i våra klientrelationer
  • Integritet – agerar med integritet och vi har rutiner för efterlevnad av kraven i GDPR

Vision

Vår vision är att LGR Företagsrevision skall vara en kompetent och efterfrågad revisions- och konsultbyrå för våra klienter och medarbetare.

Vårt dagliga motto – Vi vill överträffa Dina förväntningar