Revision

Revision

Revision är en kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen

Det är viktigt att intressenter kan lita på den information företagen lämnar om sin ekonomiska situation och på förvaltningen av företagen.

I revisionen använder vi system och arbetsverktyg som medför effektiv revision med snabb analys och återkoppling. Vi vill även, genom vårt sätt att arbeta i nära kontakt med kunderna, bidra till bra insikt i och kontroll över företagets verksamhet och gällande regler. Vi medverkar till att ge ökad trovärdighet åt företagens finansiella information.