LGR Företagsrevision

Vi utvecklar mindre företag
Våra tjänsterKontakta oss

Vi hjälper dig

Vi erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och revisionsnära rådgivning. Vi är lokaliserade med kontor i Ljungby. Verksamheten är inte enbart knuten till vårt kontor - våra klienter finns på en 5-10 milsradie från Ljungby. På LGR Företagsrevision har vi sedan starten 2003 haft en stor andel ägarstyrda företag i vår klientstock.

Revision

Rådgivning

Redovisning / Ekonomistyrning

Om oss på LGR

​Våra kvalificerade medarbetare är medlemmar i FAR, en branschorganisation för revisorer och redovisningskonsulter och får därigenom möjlighet till utbildningar, konsultationer och rådgivning samt tillgång till informationsmaterial, etc.

Vi är anslutna till en internationell samarbetspartner, DFK. Genom DFK får vi och våra klienter tillgång till ett internationellt nätverk med kompetens runt om i världen.