Värdegrunder

Vi på LGR Företagsrevision har fyra hörnstenar som vi strävar efter att upprätthålla.

• Kompetens - kunskap som ger våra kunder trygghet
• Engagemang - professionalism i yrkesutövandet och tillgänglighet för klienten
• Klienten i fokus - tillgängliga och långsiktiga i våra klientrelationer
• Integritet - agerar med integritet och vi har rutiner för efterlevnad av kraven i GDPR
Vision

Vår vision är att LGR Företagsrevision skall vara en kompetent och efterfrågad revisions- och konsultbyrå för våra klienter och medarbetare.

Vårt dagliga motto - Vi vill överträffa Dina förväntningar