Revision

Revision är en kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen

Det är viktigt att intressenter kan lita på den information företagen lämnar om sin ekonomiska situation och på förvaltningen av företagen.
I revisionen använder vi system och arbetsverktyg som medför effektiv revision med snabb analys och återkoppling. Vi vill även, genom vårt sätt att arbeta i nära kontakt med kunderna, bidra till bra insikt i och kontroll över företagets verksamhet och gällande regler. Vi medverkar till att ge ökad trovärdighet åt företagens finansiella information.