Hög gåvovilja, men vad gäller skatterättsligt?

2022-03-25

En sammanfattning över vad som gäller ur ett skatterättsligt perspektiv både för privatpersoner och för företag.