Reglerna för underskrift av årsredovisningar har ändrats

2022-03-25

De nya reglerna innebär att det är först efter att samtliga befattningshavare har skrivit på en årsredovisning som den räknas som upprättad.