Starka sidor - fördelar med LGR Företagsrevison

Vårt mål är att alltid arbeta långsiktigt och med ett helhetsperspektiv på ert företag.

Vår ambition är att snabbt lära oss er verksamhet för att snabbt kunna identifiera eventuella riskområden och kunna komma med förslag på förbättringar och effektiviseringar som även kan innebära kostnadsbesparingar.

Vi lägger stor vikt vid att vi som rådgivare ska ha en bred kunskap om just er verksamhet och vi arbetar helst i nära samarbete med kunden. Genom vårt sätt att arbeta, med närhet till kunderna och kontinuitet i revisionsteamen, är vår ambition att kunderna genom att anlita oss skall veta att de får bästa kvalitet i utfört uppdrag.

Kommunikation är en viktig del i ett fungerande samarbete.

Det är därför vår målsättning att vara kundens förstahandsval när det gäller frågeställningar om ekonomi, juridik, skatter m.m.  Som kund hos LGR Företagsrevision är man aldrig anonym. Vi bygger vår förståelse och kunskap med hjälp av täta kontakter och nära samarbete.

Dessa erfarenheter gör att vi med tiden blir en värdefull diskussionspartner och en kunskapsbank att lita på.

Alla kunder är lika prioriterade och vår tillgänglighet för våra kunder är en självklarhet.

Även kontinuitet är viktigt för oss eftersom det tillsammans med hög tillgänglighet och kompetens skapar kvalitet i arbetet.