Rådgivning

Genom den revision vi gör ute hos våra klienter så blir vi utmärkta bollplank för företagarna och ägarna.
Den rådgivning som vi kan ge bygger på den kunskap som vi får genom revisionen och de täta               kontakter vi har med våra klienter.

     • Ekonomistyrning - redovisning

     • Skattekonsultationer - juridik