Om LGR Företagsrevision

LGR Företagsrevision

Organisation

LGR Företagsrevision är en byrå med 7 anställda. Vi har byggt ett informellt nätverk av specialister inom olika kunskapsområden och branscher. Detta nätverk är till stor nytta för oss själva och våra klienter. Vi har kompetensen att vara revisorer och rådgivare åt såväl fåmansbolag, kommunägda företag och föreningar samt andra associationsformer.

Värdegrunder

Vi på LGR Företagsrevision har fyra hörnstenar som vi strävar efter att upprätthålla.

• Kompetens -
kunskap som ger våra kunder trygghet

• Engagemang -
professionalism i yrkesutövandet och tillgänglighet för klienten

• Klienten i fokus -
tillgängliga och långsiktiga i våra klientrelationer

• Integritet -
agerar med integritet och vi har rutiner för efterlevnad av kraven i GDPR                        

Vision

Vår vision är att LGR Företagsrevision skall vara en kompetent och efterfrågad revisions- och konsultbyrå för våra klienter och medarbetare.

Vårt dagliga motto - Vi vill överträffa Dina förväntningar