Ekonomistyrning-Redovisning

Med hjälp av våra konsulter kan du tryggt veta att de senaste nyheterna och aktuella förändringarna når dig och kan planeras för i god tid. Vi skräddarsyr tjänsten efter ditt företags behov, för att ge dig precis det stöd som du behöver.  För mindre och medelstora företag är löpande bokföring och upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer de vanligaste tjänsterna.

Våra konsulter kan vara behjälpliga med följande tjänster: